DOPRAVA ZDARMA

Odstúpenie od zmluvy

Spotrebiteľ, ktorý uzavrel zmluvu na diaľku, môže od nej odstúpiť bez uvedenia dôvodu predložením vhodného písomného vyhlásenia do 14 dní. Štrnásťdňová lehota, počas ktorej môže spotrebiteľ odstúpiť od zmluvy, sa počíta odo dňa doručenia veci v prípade osobného odberu alebo odo dňa doručenia veci kuriérskou spoločnosťou, a ak sa zmluva týka poskytnutia služby – odo dňa jej uzavretia. Na dodržanie tejto lehoty stačí zaslať výpis pred jej uplynutím alebo ho priložiť k zásielke s vráteným tovarom.
Zákazník vráti Tovar Obchodu do 14 dní od podania prehlásenia o odstúpení od zmluvy. Vrátený tovar by mal byť neporušený, kompletný, v pôvodnom obale a nemal by niesť stopy používania. Spolu s vráteným tovarom by mal zákazník vrátiť aj všetko, čo dostal. Náklady na spätnú zásielku znáša zákazník.
Do 3 pracovných dní od prijatia balíka Obchod skontroluje stav doručeného produktu.
Do 7 dní od skontrolovania tovaru Obchod vráti Zákazníkovi zaplatenú sumu + náklady na dopravu. Zákazník by mal uviesť číslo bankového účtu, na ktorý má byť vrátená platba prevedená. V prípade platby kreditnou kartou bude platba vrátená na kartu.
V prípade, že Objednávateľ poruší podmienky uvedené v písm „a“ a „b“ vyššie, vyhlásenie o odstúpení od zmluvy je neúčinné, tovar nie je možné vrátiť a Obchod nevracia zákazníkovi zaplatenú sumu.
Spracovanie záznamov Súkromné ​​informácie nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.
* Všetky ceny sú vrátane DPH. Náklady na doručenie nie sú zahrnuté
Partner na slovensku
POLSTAR, s.r.o.   IČO: 36472158 DIČ: 2020028164 IČ DPH: SK2020028164   Pod Vinbargom 1085 01 Bardejov Info: 0544742427 Email: info@dolle.sk   Schody a zábradlia: Igor Desák: 0918 885 735